Złoty dyplom
Obecnie trwają zapisy na uroczystość dla wszystkich, którzy studia swe ukończyli w roku 1974.
Przewidywany termin Uroczystości w 2024 r. dla wszystkich wydziałów
20.09.2024 r.
Chęć udziału w uroczystości należy zgłosić najpóźniej do: 30.05.2024 r.
Aby uczestniczyć w uroczystości należy wypełnić poniższy formularz.
Na każde prawidłowo wysłane zgłoszenie otrzymają Państwo od nas potwierdzenie na e-maila.
OPŁATY:
Opłata podstawowa: (Złoty Dyplom, fotograf, catering, i inne organizacyjne) 60 zł
Dyplom ozdobny (format A3 na papierze czerpanym z pieczęcią lakową): 50 zł
Istnieje możliwość zamówienia okolicznościowej odznaki "Złoty Dyplom 2024" w cenie 50 zł
Obowiązkową opłatą jest jedynie - opłata podstawowa (ponosi każda osoba zgłaszająca się na uroczystość), natomiast inne są do wyboru.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o NIE dokonywanie wpłat na konto SW AGH z tytułu opłat związanych z Jubileuszem. Kwestie dotyczące płatności będą przekazane w terminie późniejszym przez Państwa Rocznikowych Organizatorów.
Odznaka
Wzór okolicznościowej odznaki "Złoty dyplom 2024"
Dyplom ozdobny A3
Wzór dyplomu ozdobnego A3 na papierze czerpanym


Wymagane pola oznaczono *
Dane osobowe
Dane korespondencyjne
Dane dotyczące odebrania dyplomu
Zgłaszam swój udział w uroczystości
Czy chcesz otrzymać dyplom ozdobny
Czy zamawiasz odznakę okolicznościową