Złoty indeks
Odnowienie immatrykulacji po 50 latach

Obecnie trwają zapisy na uroczystość dla wszystkich, którzy studia swe rozpoczęli w roku akademickim 1974/1975.
OPŁATY:
Opłata podstawowa: (Złoty Indeks, fotograf, catering, i inne organizacyjne) 60 zł
Obiad: 120 zł
Dyplom ozdobny (format A3 na papierze czerpanym): 50 zł
Obowiązkową opłatą jest jedynie - opłata podstawowa (ponosi każda osoba zgłaszająca się na uroczystość), natomiast inne są do wyboru.
Aby uczestniczyć w uroczystości należy wypełnić poniższy formularz.
Na każde prawidłowo wysłane zgłoszenie otrzymają Państwo od nas potwierdzenie na e-maila.
Przewidywane są 2 terminy Uroczystości w 2024 r.
- I TERMIN - 06.09.2024 r.
Pierwszy termin: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (wcześniej Górniczy)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (wcześniej Maszyn Górniczych i Hutniczych)
- II TERMIN - 13.09.2024 r.
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Wydział Odlewnictwa
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Chęć udziału w uroczystości należy zgłosić najpóźniej do:
30.05.2024 r.
Terminy zapisów są definitywne.

- III TERMIN - 11.10.2024 r.
Wydział Zarządzania - podczas Jubileuszu 50-lecia wydziału
Chęć udziału w uroczystości dla Wydziału Zarządzania należy zgłosić najpóźniej do: 31.07.2024 r.
Szanowne Panie Jubilatki proszone są o wprowadzanie nazwisk zgodnie z życzeniem (obecnie stosowane bądź panieńskie). Nazwisko, które zostanie wpisane do formularza będzie dla nas wytyczną do zastosowania w przygotowanych dokumentach.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o NIE dokonywanie wpłat na konto SW AGH z tytułu opłat związanych z Jubileuszem. Kwestie dotyczące płatności będą przekazane w terminie późniejszym przez Państwa Rocznikowych Organizatorów.
Harmonogram uroczystości: https://swagh.agh.edu.pl/?page_id=1955


Wymagane pola oznaczono *
Dane osobowe
Dane korespondencyjne
Dane dotyczące odebrania dyplomu
Czy będziesz uczestniczyć w uroczystym obiedzie Jubilatów z udziałem władz uczelni i wydziału
Czy zamawiasz obiad dla osoby towarzyszącej
Czy chcesz otrzymać dyplom ozdobny